top of page

Avertizor de Integritate

În conformitate cu valorile și Codul de Conduită ale Grupului Iulius, integritatea activității companiei nu este negociabilă. Ne angajăm să ne derulăm activitățile comerciale respectând legea și standardele etice.


Astfel, încurajăm atât angajații noștri, cât și părțile terțe să se simtă încrezători de a aduce la cunoștința noastră situațiile ce reprezintă încălcări ale legii, prin realizarea următoarelor acțiuni:

  • Punerea la dispoziție a canalelor de comunicare internă pentru efectuarea raportărilor;

  • Transmiterea unui răspuns în legătură cu situațiile sesizate, a informațiilor cu privire la modalitatea de acțiune, în situația în care nu sunt satisfăcuți de măsurile întreprinse ca urmare a raportării interne;

  • Garantarea protejării avertizorului de interes public împotriva oricăror represalii, dacă acesta raportează cu bună credință încălcări ale legii, pe baza cunoștințelor personale ale acestuia.

 

Raportați încălcări ale legii prin completarea Formularul avertizor de interes public, pe care îl puteți accesa aici.

 

Vă aducem la cunoștință faptul că raportarea dumneavoastră va fi transmisă în mod automat către membrii Comisiei de integritate, la adresa de e-mail integritate@iuliusmall.com.


Datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră sunt preluate cu bună credință și în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Pentru a putea prelua și soluționa cererea dumneavoastră, este necesar să vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate, prin bifarea ultimei căsuțe din cadrul Formularului avertizor de interes public, după parcurgerea cu atenție a informațiilor pe care le găsiți aici.


Dacă raportarea dumneavoastră va fi trimisă anonim, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

  • în cazul în care aceasta nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea, aceasta va fi clasată;

  • în cazul în care nu ne veți transmite date de contact, ne vom afla în imposibilitatea de a vă transmite confirmarea primirii raportării, respectiv a informațiilor cu privire la stadiul în desfășurare a acțiunilor subsecvente;

 

Vă mulțumim pentru implicarea și preocuparea pentru dezvoltarea companiei!

bottom of page